с коя дума

 

хуквам
да си догоня думите
които отпратих

може би са вече зад хълма
и слизат
с цялото си великодушие
на което са способни

ще ми се да си ги върна
нищо че ще ми вземат покоя
и с поредици от въпроси
ще ми изплашат мълчанието

толкова го харесвам
като таванска стая е

изглежда трябва да сляза
за да приготвя
стая и бъдеще
за думите
които ме приспиват с приказки
и събуждат с истини
те отключват значения
и разказват за вариантите на света
реален и въображаем

хуквам да си догоня словата

но се спирам панически –
с коя дума да ги извикам
за да се върнат
когато ги прогоних всичките

 

 

 

––––––––––

Вашият коментар