повярвах

 

 

Нямам куче –
което означава,

че не съм разочарована от човека.

че не съм разочарована от човека.

Не съм разочарована.
Не съм разочарована.

Не съм разочарована

И от толкова повтаряне –
повярвах.

И нямам куче.

 

 

–––-

Вашият коментар