план за бягство

 

да отидеш далеч
през зимата
в някое незнайно село
в някоя къща
с дърва и печка

да натрупа сняг в двора
да не го почистиш
да останеш на прозореца
да го гледаш чак до пролетта
как се стопява самичък

 

 

 

––––––

Вашият коментар