кoгато съм цяла – благодарение на лепилото

 

Когато се cпускам
по динените кори на дните

в поредното подножие
/а уж крача към върхове/;

Когато отминавам
с маска на безразличие –
смяната на климата
и на хората,
загубата на котка;

Когато съм цяла –
благодарение на лепилото
и на пейзажите;

Точно тогава си казвам:

По-честно е да съм камък,
парченце от керемида,
циментова плоча
или черноок асфалт.

 

 

––

Вашият коментар