и вече знам

 

все повече и повече се превръщам
в човека
който бях

преди да позволя на света
да ми издърпа
вълшебното килимче
което с лекота ме издигаше

нагоре над нещата

завърнах се при моя извор
и песента
която се смесва с въздуха
и с кукуригането на петлите

обикновено е и ясно

и вече знам
защо позволих на света
да ми вземе вълшебното килимче –
не ми е необходимо

самият свят е магична безкрайност
и вече мога
с всяка стъпка по нея
да се издигам високо над нещата
които не са вълшебни

 

 

––––––––

Вашият коментар