в крайна сметка

 

 

вятърът грабна шапката на думата любов
и избяга

а думата любов
продължи да върви гологлава
по улиците и сред хората
многозначителна както винаги
спокойна
напълно

в крайна сметка
нищо не изгуби
какво е някаква шапка
когато си има много

думата любов си сменя шапките
непрестанно

само същността на самата любов
не носи шапки а покрив

 

 

 

–––––––––

Вашият коментар