Моля ви, не съдете поетите.

Поетите са защитени видове.
И са вписани в червената книга на живота.

Поетът е роден с пет промила любов в кръвта.
И е логично да залита.

Него никой не може да го отрезви.

Виртуозно ще уголеми хубавото
и ще смали лошото.

Признайте,
че с голямо хубаво и малко лошо – вече се диша

Не са страшни метафорите на лириците.
Плашещо е – да не се измислят.

Ако желаете доброто на поетите,
приемайте ги като крайпътни ханове.

Когато ви трябва някой да ви обича безусловно,
може да се отбиете при тях.
Сърдечни са – даже и с разбойниците.

Не съдете писачите на стихотворения.
Наистина са защитени видове.

Те вярват, че вие сте също поети.

Просто не се осмелявате да пишете.

 

–––––

Вашият коментар