когато се вслушваше в думите на другите
повече отколкото в собствените си думи
дочуваше:

че любовта е илюзия
хората са студени
вярата е сляпа

сега когато се вслушва повече в своите думи
а не в думите на другите
открива обратния им знак:

любовта я има
хората са топли
вярата е виждаща

а самият той е доказателството:
сякаш не е от плът – а от милост

 

–––––-

http://www.verabaleva.com/wp-content/uploads/2018/08/DUMI.pnghttp://www.verabaleva.com/wp-content/uploads/2018/08/DUMI-480x280.pngverabalevaНачална страницаНеуверени стихотворенияНови  когато се вслушваше в думите на другите повече отколкото в собствените си думи дочуваше: че любовта е илюзия хората са студени вярата е сляпа сега когато се вслушва повече в своите думи а не в думите на другите открива обратния им знак: любовта я има хората са топли вярата е виждаща а самият той е доказателството: сякаш не е от плът –...Особени текстове. Мислят се за стихотворения.