трите дворни котки
се вмъкнаха в моята стая

замъркаха до печката

и станахме четири котки

 

–––

Вашият коментар