беше виждал търсачи на справедливост
неведнъж

научи се да ги разпознава
по горчивия вкус
във въздуха

и сега
ако случайно ги срещнеше
наблизо
не отминаваше

оставаше
при негодуванието им

вдишваше горчивия въздух

и допускаше
че го издишва сладък

 

–––––

Вашият коментар