неделята споделя със слънцето
че е тъжна
от невъзможността да останат трайно
в рамките на пейзажа

и колко са неспособни
да удържат времето
по обед
когато са така щастливи заедно
в краткия ден
преди да дойде
дългата пауза
от цяла една седмица
когато отново ще се видят

срещата им е вероятна
и почти несигурна
по причина
че неделята идва абсолютно точно
а слънцето не винаги е налично

 

–––––

Вашият коментар