той обичаше да лети

правеше го и при всяка невъзможност

издигаше се сред високите пространства
и гледаше прехласнато
съвършенството на света

хората наоколо
се страхуваха за неговата цялост
и винаги преди да политне
му казваха че ще падне

тогава той излиташе още по-нагоре
на най-отдалечените облаци
и вече не чуваше
какво говорят хората –

на самите себе си

 

––––––

Вашият коментар