времето

    Времето – от най-големия час до най-малкия или от 24 до 1 часа е внезапното време.