cивото време му е любимото време

 

 

Познавам му притесненията.

Много често се чувства –

стар,
смачкан,
затиснат,
черен,
затворен,
мълчалив.

Иначе –
много обича дъжда.
Сивото време му е любимото време.

В него понякога скита –
млад,
наперен
свободен,
лъскав,
отворен,
бъбрив.

Става дума за моя чадър.

т

в

–-

Вашият коментар