чашата

 

 

Тя е синьозелена.

Само с една ръка,
която придържа към кръста си.

Тъничка и изящна.
Топла.
Предана.

Винаги.
Вечер.
Присяда на масата.
Точно в двайсет часа.

Гледа ме.
Лъскаво.

Гледам я.
Ласкаво.

Би могла да е съвършена.
Но има един недостатък:

Моя е.

 

 

 –––

Вашият коментар