просто си съществуваше

 

докато чистех
съвсем случайно
намерих истината за голямата свобода

беше във вид на камъче
което прахосмукачката отказа да преглътне

взех го в ръце и го разгледах
сиво
хладно
и безпристрастно
окръглено от времето
спряло в своята твърда форма
като минерална точка

просто си съществуваше
това никакво камъче

разпознах в него
овеществена голямата свобода

именно в нейна чест
този мъник изобщо не се вълнуваше
дали ще го изхвърля или ще го запазя

 

 

 

–––––––-

Вашият коментар