щъркел на брега

к
н
някъде привечер
през април

реката минаваше
като лента

някакъв щъркел на брега
разтваряше своя клюн

подобно ножица

и все не можеше
да я пререже

 

р

–––-

Вашият коментар