хубаво и славно

 

 

при равните полета на северозапад
изгревът и залеза не скриват своето величие
зад планини и хребети

показват го на всичките сезони
и могат да го виждат капките на всеки дъжд
да го прегръща вятъра
а зимата да го обличат в бяло снеговете

сред равните полета на северозапад
има къщи от които стопаните са си отишли
а те като кутийки – пазят любовта им
и затова стоят изправени макар и разрушени

по равните полета на северозапад
времето минава във забавен кадър
и привечер по тях притичват смело плахи зйци

пейзажите са пасторални и опазени от суета

сред равните равните полета на северозапад
и в самия въздух се е скрила тайната:
че е възможно и сред тях да се живее хубаво и славно
както навсякъде – със юг отвътре

 

 

 

––––––––

Вашият коментар