слънцето отваря човка

 

слънцето се спуска
по паяжинна нишка

вмъква се в лястовичевото гнездо
на прозореца

усуква своите лъчи
с перушината на две птичета

малките същества му правят голямо място

слънцето отваря човка
и също като тях
жадно
вдишва живот
на едри глътки

 

 

 

–––––––

Вашият коментар