светлината и животът се препокриват

 

и аз бях там –
на гишето на съществуването

за да платя с едно свое угасване
истината и само истината –
светлината и животът се препокриват

после взех много внимателно тази правдивост
и я сложих в кутийка кибрит

всеки ден стана за мен
нова запалена клечка и нова запалена свещ
а аз се превърнах в свещник

и няма как повече да ме угасят
нито ветрове нито хора нито бури

при опасност – си крия сиянието

а ако случайно не ми се получи –

разните ветрове хора и бури ми служат
да поразпаля
пламъчетата на моите свещи

 

 

 

–––––––––––

Вашият коментар