когато се вслушваше в думите на другите
повече отколкото в собствените си думи
дочуваше:

че любовта е илюзия
хората са студени
вярата е сляпа

сега когато се вслушва повече в своите думи
а не в думите на другите
открива обратния им знак:

любовта я има
хората са топли
вярата е виждаща

а самият той е доказателството:
сякаш не е от плът – а от милост

 

–––––-

Вашият коментар