саморазкриване

 

колкото и черни художници
да рисуват
върху белите ми платна –

не могат да пропъдят
светлината от картините

бялото си остава бяло

и точно върху неговия фон
черното изглежда още по-черно

иначе казано
саморазкрива се

 

 

 

 

–––––––––

Вашият коментар