присъствието ни си заслужава

 

понякога ми се ще да познавам човек
който е успял
да си разчисти сметките с живота –

който е пил и си е платил

бих седнала с него на една маса
в очакване да ми каже
докато мълчи или докато се смее
че присъствието ни си заслужава
дори само заради пейзажите
или някоя последна сълза
която си е вече усмивка
заради загубите които стават придобивки
заради всичко което всъщност е течно

заради хората и любовите
които са други дъждове
заради чувствата които нямат чадъри
заради разума който има чадър
но не спира дъжда

наистина ми се ще да познавам човек
който е успял
да си разчисти сметките с живота –
който е пил и си е платил

стига светът да работи по този начин

ами ако присъствието ни е знак на обич
и е безвъзвратен дар от създателя?

тогава бих седнала на една маса
с някой който е пил и е безмерно признателен

 

 

 

 

––––––––––

Вашият коментар