през това време

 

 

 

На гарата –
една капка дъжд.

В лъскава рокля.
С два куфара.
И с чадър.
Чака влака.
Пуши.
И се оглежда.

През това време –
на крайчеца на перона –
една друга капка.

Без куфари.
Без чадър.
В традиционен костюм:

Нищо не чака.

 

–––

Вашият коментар