оранжевата тишина е мека

 

 

оранжевата тишина
на котката

и вечерта която се е настанила
даже в шкафа
и е напълнила догоре
двете тенджери
за супа и за мляко

за паяка съм писала
ще го отмина
но ще му помахам

една китайска пръчица
гори
спокойно се превръща в пепел

върху стените четири
са разположени картини

и най-голямата
оказва се прозорецът
държи пейзажа в рамка
за да мога да го гледам всекидневно
близък и изменчив

оранжевата тишина е мека
и подходяща
да помълча 

 

 

–––––––––-

Вашият коментар