към хоризонта

 

 

Вчера се измъкнах от себе си.
Като охлюв.

Беше неопределимо.

Без черупка.
Скитах.

До дървото на хълма.
До реката.
И по-нататък —
към хоризонта.

Вчера се измъкнах от себе си.

Защо се върнах?

 

 

––-

Вашият коментар