беше му необходима самозащита

чудеше се
дали да ограничи своя свят
само до нещата
които харесва

или пък да го разшири 
за да се отдалечава от всичко –
не по неговия вкус

докато се чудеше
забеляза априлското слънце

светеше открито
над съществуването и съществуващото
без да се пита
дали го харесва
без елементарна самозащита 

и му предлагаше своята версия

 

––––––

Вашият коментар