до върбите и тополите

 

Тъничко поточе –
вечер преминава под прозореца.

Преминава вечер
до върбите и тополите.

Винаги, преди заспиване
го гледам продължително –
търся се във водите му.

Тъничко поточе –
вечер преминава под прозореца.

Преминава вечер
до върбите и тополите.

Някой ме заведе при поточето
и не ме завърна повече.

 

 

–––-

Вашият коментар