един щастливец

 

слънцето се показва за малко
загърнато с жълто шалче
лъчите му са с дебели ръкавици

зима е – януари месец
и навсякъде е хладно

един щастливец отива в гората
събира дърва за огрев
носи ги вкъщи – да си запали огън

понеже няма кибрит
използва искра от своя поглед

 

 

––––-

Вашият коментар