Да кажа, че присъства

 

 

Приготвям се специално.

След малко ще измислям 
някакви герои.

Понякога героите си имат реплики
и имена –
което не е задължително.

Приготвям се специално.

И подозирам – че този път
ще бъдат двама.
Темата ще е любовна.

Той ще се казва Никой.
Тя ще бъде Никоя.
И ще се скитат –
някъде до хоризонта,
и по нататък,
И се надявам –
да не се завърнат никога.

Приготвям се специално.

За да допусна – любовта.
Да кажа, че присъства.

И на на инат – да тропна с крак.

г

г

………

Вашият коментар