в знак на цялата си солидарност

 

съгласна съм с присъствието
на хладните дъждовни капки

и с калта
която лепне по обувките

вървя
и знам че сивотата
не може да остане дълго

ще дойде слънце
което после също ще си тръгне

пристъпвам бавно
стискам шапка
свалих в знак на цялата си солидарност
с промените на климата
и с всичко съществуващо

ще другарувам с хладни дъждове
не е изключено да топлят

допускам даже че калта
която лепне по обувките
е всъщност път –
разтворен в капките вода
които скачат от небето на земята

 

 

 

––––––––

Вашият коментар