ако ме питат

 

първият тиранин който срещнах в живота
беше един учител по математика
който ме оцени с цифрата нула

първият ми спасител
беше един учител по литература
който ми написа отлично с удивителен знак

по-нататък по пътя
продължавах да срещам още тирани
които се сменяха
със последващите спасители

тираните ме изтриваха
спасителите отново ме изписваха

ако ме питат
най-симпатични са ми тираните
и е все едно че ме оценяват с нула
всяка нула е дъно с път нагоре

по-малко симпатични са ми спасителите
тяхното отлично с удивителен знак
е просто връх с път надолу

това е игра на светлини и сенки
от която се измъквам с бяло знаме

признавам и спасителите и тираните –
още се учат да съжителстват мирно в мене

 

 

 

 

 

––––––––

Вашият коментар