когато разбра че е еделвайс

                        На Вера Балева … Тази твоя ръка върху камъка цъфти като еделвайс. Листенцата му – скрити в пролуките – не се боят от тишината. Светят и се протягат към ръбчетата на небето – не се боят от пустинята. …