защото ме разсейват пейзажите

    когато си далече се разказвам привечер на няколко врабчета. и на кучето – което се отвързва непрекъснато и непрекъснато се връща след кратките разходки до съседните дворове и по улиците когато си далече – се мотая някъде забавям се – защото ме разсейват пейзажите в които се прибавям …