миг от септември

 

котката гали с меката си козина въздуха
играе си със слънчево петно

по улицата минава животът
във вид на магарешка каручка
натоварена с грижи

птиците пълнят раниците си
с кураж
стягат се за отлитане

на небето няколко облачета се скитат

сядам сред пейзажа
гледам
към пътеката
стълбите
къщата
пространството наблизо и надалеч
и притихвам
като парче от керемида

 

 

 

––––––––-

Вашият коментар