n30 

 

 

Присъствие в  "Грозни пеликани

 

Присъствие в "Литернет"

 

Присъствие във в."Зов за истина":

 

Присъствие в "Салона на Наталия":

 

Присъствие във в- "Сега" 1 :

 

Присъствие във в. "Сега" 2 :

 

Присъствие в сп. "Простори":

 

Присъствие в сп. "Понеделник":

 

Присъствие в "Елит"

 

Присъствие в "Словеса" 1

 

Присъствие в "Словеса" 2

 

Присъствие във в- "Вестител", Бяла Слатина 1

 

Присъствие във в. "Вестител" 2

 

Присъствие в сп. "Пламък" 1

 

Присъствие в сп. "Пламък" 2

 

Присъствие в Център за спешно стиходаряване

 

Присъствие в DICTUM 1

 

Присъствие в DICTUM 1

 

">Присъствие на живо