той я обичаше
до мига
когато усети

че рамката на нейната представа
за самия него
е прекалено тясна
и го притиска

тогава той излезе от рамката
на нейната представа за самия него –
за да диша

и изглежда няма да се връща

 

–––––

Вашият коментар