когато беше глинено парченце
хората правеха от него
фигурите
на грешника който им трябва
и на виновника –
постоянно необходим

глиненото парченце
изпълваше формите
в които го натъпкваха
и приемаше натиска
за внимание и любов

един ден
покорството на глиненото парченце
стана така горещо –
истинска пещ
която го изпече
и превърна в камъче

сега
когато е камъче – може
да се напъхва в обувките на хората
да ги препъва по пътища и завои
да им обърне колата на съвестта
да им пречи

но със сигурност няма да си го позволи

 

––––

Вашият коментар